งงๆกันไป “อุดรราชธานี” คือจังหวัดไหน!!

169

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม เฟซบุ๊ก Udonthani Update ได้เผยแพร่ภาพเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ที่มาข้อความว่า “กกต ไทยแลนด์” พร้อมกับภาพของเอกสารที่ระบุชื่อจังหวัดเป็น “อุดรราชธานี” ต่อจากชื่อจังหวัด “อุบลราชธานี” ทำให้เกิดความงงว่า ตกลงเป็นชื่อจังหวัดไหน เนื่องจากประเทศไทยไม่มีจังหวัดที่ชื่อ “อุดรราชธานี” มีแต่ “อุบลราชธานี” กับ “อุดรธานี”

mgm88
mgm88